Bulgarian Bible

Числа 2

Числа

Index

Глава 3

1

 А ето поколенията на Аарона и Моисея във времето, когато Господ говори на Моисея на Синайската планина. 


2

 Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар. 


3

 Тия са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействуват. 


4

 А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха чада; а Елеазар и Итамар свещенодействуваха в присъствието на баща си Аарона. 


5

 И Господ говори на Моисея, казвайки: 


6

 Приведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарона, за да му слугуват. 


7

 Нека пазят заръчаното от него и заръчаното от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служенето около скинията. 


8

 И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане, и заръчаното от израилтяните, за да вършат служенето около скинията. 


9

 И да дадеш левитете на Аарона и на синовете му: те са дадени всецяло нему от страна на израилтяните. 


10

 А Аарона и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби; а чужденецът, който би се приближил, да се умъртви. 


11

 Господ още говори на Моисея, казвайки: 


12

 Ето, Аз взех левитете измежду израилтяните, вместо всичките първородни от израилтяните, които отварят утроба; левитете ще бъдат Мои. 


13

 Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израиля, и човек и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Иеова. 


14

 И Господ говори на Моисея в Синайската пустиня, казвайки: 


15

 Преброй левийците според бащините им домове, по семействата им; да преброиш всичките мъжки от един месец и нагоре. 


16

 И тъй, Моисей ги преброи според Господното слово, както му беше заповядано. 


17

 А синовете на Леви, по имената си, бяха тия: Гирсон, Каат и Мерарий. 


18

 И ето имената на гирсонците по семействата им: Левий и Семей; 


19

 и каатците по семействата им: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил; 


20

 и мерарийците по семействата им: Маалий и Мусий. Тия са семействата на левийците, според бащините им домове. 


21

 От Гирсона произлезе семейството Левиево и семейството Семеево; тия са семействата на гирсонците. 


22

 Преброените от тях по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, които се преброиха от тях, бяха седем хиляди и петстотин души. 


23

 Семействата на гирсонците да поставят шатрите си зад скинията към запад. 


24

 И началник на бащиния дом на гирсонците да бъде Елиасаф, Лаиловият син. 


25

 А под грижата на гирсонците в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, закривката за входа на шатъра за срещане, 


26

 дворните завеси, закривката на входа на двора, който е около скинията и олтарът и въжетата му за цялата ме служба. 


27

 От Каата произлезе семейството на Амрамовците, и семейството на Хевроновците, и семейството на Озииловците: тия са семействата на Каатовците. 


28

 Според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, имаше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха поръчаното за светилището. 


29

 Семейството на Каатовците да поставят шатрите си откъм южната страна на скинията. 


30

 И началник на бащиния дом от семействата на Каатовците да бъде Елисафан, Озииловият син. 


31

 А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, олтарите, принадлежностите на светилището, с които служат, закривката и всичко, което принадлежи на службата му. 


32

 И Елеазар, син на свещеника Аарона, да бъде началник над левитските началници и да надзирава ония, които пазят заръчаното за светилището. 


33

 От Мерария произлезе семейството на Маалиевците и семейството на Мусиевците; тия са Мерариевите семейства. 


34

 Които от тях се преброиха, според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души. 


35

 И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевците да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си откъм северната страна на скинията. 


36

 И под грижата, назначена на мерарийците, да бъдат дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й, всичките й прибори, всичко, което принадлежи на службата й, 


37

 стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им и въжетата им. 


38

 Тия, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, сиреч, грижа за израилтяните; и чужденец, който бе се приближил, да се умъртви. 


39

 Всичките преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха по семействата им, по Господната заповед, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди души. 


40

 И Господ рече на Моисея: Преброй всичките мъжки първородни от израилтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им. 


41

 И да вземеш левитите за Мене, (Аз съм Господ) вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите вместо всичките първородни между добитъка на израилтяните. 


42

 И тъй Моисей преброи всичките първородни между израилтяните, според както Господ му заповяда; 


43

 и всичките мъжки първородни като се изброиха по име от един месец и нагоре, според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста и седемдесет и три души. 


44

 Господ говори още на Моисея, казвайки: 


45

 Вземи левитите, вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите, вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ. 


46

 А за откупуване на двестате седемдесет и три души, с които първородните измежду израилтяните са повече от левитите, 


47

 да вземеш по пет сикли на глава; според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери); 


48

 и парите на откупа от ония, които са повече, да дадеш на Аарона и на синовете му. 


49

 И така, Моисей взе парите на откупа от ония, които бяха повече от изкупените през размяна с левитите; 


50

 от първородните на израилтяните взе парите, хиляда триста и шестдесет и пет сикли според сикъла на светилището. 


51

 И Моисей даде парите от откупа на Аарона и на синовете му, според Господното слово, както Господ заповяда на Моисея. 


Числа 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: