Bulgarian Bible

4 Царе 25

1 Летописи

Index

Глава 1

1

 Адам, Сит, Енос, 


2

 Каинан, Маалалеил, Яред, 


3

 Енох, Матусал, Ламех, 


4

 Ное, Сим, Хам и Яфет. 


5

 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох, и Тирас; 


6

 а Гомерови синове: Асханаз, Дифат*, и Тогарма; 


7

 а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим+. 


8

 Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан; 


9

 а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан. 


10

 И Хус роди Нимрода; той пръв стана силен на земята; 


11

 а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите, 


12

 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците), и кафторимите; 


13

 а Ханаан роди първородния си Сидон и Хета, 


14

 и евусейците, аморейците, гергесейците, 


15

 евейците, арукейците, асенейците, 


16

 арвадците, цемарейците и аматейците. 


17

 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове : Уз, Ул, Гетер и Мосох§; 


18

 а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера. 


19

 И на Евера се родиха два сина: името на единия бе Фалек**, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му бе Иоктан. 


20

 А Иоктан роди Алмодада Шалефа, Хацармавета, Яраха, 


21

 Адорама, Узала, Дикла, 


22

 Гевала*, Авимаила, Шева, 


23

 Офира, Евила, и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове, 


24

 Сим, Арфаксад, Сала, 


25

 Евер, Фалек, Рагав, 


26

 Серух, Нахор, Тара, 


27

 Аврам, който е Авраам, 


28

 А Авраамови синове: Исаак и Исмаил. 


29

 Ето техните поколения: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, Адвеил, Мавсам, 


30

 Масма, Дума, Маса, Адад, Тема, 


31

 Етур, Нафис и Кедма; тия бяха Исмаиловите синове. 


32

 А Ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земрана, Иоксана, Мадана, Мадиама, Есвока и Шуаха; а Иоксанови синове: Шева и Дедан; 


33

 а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура. 


34

 И Авраам роди Исаака: а Исааковите синове бяха Исав и Израил, 


35

 Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей; 


36

 а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи+, Готом, Кенез, Тамна и Амалик; 


37

 Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза. 


38

 А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан; 


39

 а Лотови синове: Хори и Омам§; а сестра на Лота бе Тамна; 


40

 Совалови синове: Алиан*, Манахат, Гевал, Сефи+ и Онам; а Севегонови синове: Ана и Ана: 


41

 Анов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан; 


42

 Асарови синове: Валаан Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран. 


43

 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела Веоровият син; и името на града му бе Денава. 


44

 А като умря Вела, вместо него се възцари Иовав, Заровият син, от Восора. 


45

 А като умря Иовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците. 


46

 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му бе Авит. 


47

 А като умря Адад, възцари се Самла, от Масрека. 


48

 А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Евфрат§. 


49

 А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син. 


50

 А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад**; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, Мезаавова внука. 


51

 А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия++, първенец Етет, 


52

 първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон, 


53

 първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар, 


54

 първенец Магедиил и първенец Ирам. Тия бяха едомските първенци. 


1 Летописи 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: