Bulgarian Bible

1 Летописи 26

1 Летописи

Index

Глава 27

1

 А според преброяването им израилтяните, то ест , началниците на бащините домове , хилядниците, стотниците, и чиновниците им, които слугуваха на царя във всичко, що се касаеше до отредите, които влизаха в служба и излизаха от месец на месец през всичките месеци на годината, бяха двадесет и четири хиляди във всеки отред. 


2

 Над първия отред, за първия месец, бе Ясовеам, Завдииловият син; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души. 


3

 Той беше от Фаресовите потомци първенец на всички военачалници, за първия месец. 


4

 И над отреда за втория месец беше ахохецът Додай, с Макелот за първенец на неговия отред; също и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 


5

 Третият военачалник за третия месец беше Ванаия, син на свещеник Иодай, главен; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души. 


6

 Това е оня Ванаия, който бе силният между тридесетте, и над тридесетте; и в неговия отред беше син му Амизавад. 


7

 Четвъртият военачалник , за четвъртия месец, бе Иоавовият брат Асаил, и с него син му Зевадия; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 


8

 Петият военачалник за петия месец бе езраецът Самот; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 


9

 Шестият военачалник за шестия месец, бе Ирас, син на текоеца Екис; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 


10

 Седмият военачалник , за седмия месец бе фелонецът Хелис, от ефремците; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 


11

 Осмият военачалник , за осмия месец, бе хусатецът Сивехай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души. 


12

 Деветият военачалник , за деветия месец, бе анатотецът Авиезер, от вениаминците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души. 


13

 Десетият военачалник , за десетия месец, бе нетофатеца Маарай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души. 


14

 Единадесетият военачалник , за единадесетия месец, бе пиратонецът, Ванаия от ефремците; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 


15

 Дванадесетият военачалник , за дванадесетия месец, бе нетофатецът Хелдай, от Готониила; и неговият отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 


16

 После, над Израилевите племена; първенец на Рувимците бе Елиезер, Зехриевият син; на Симеонците, Сафатия, Мааховият син; 


17

 на левийците, Асавия, Кемуиловият син; на Аароновците, Садок; 


18

 на Юда, Елиу, от Давидовите братя; на Исахара, Амрий, Михаиловият син; 


19

 на Завулона, Исмая Авдиевият син; на Нефталима, Еримот Азрииловият син; 


20

 на ефремците, Осия Азазиевият син; на половината Манасиево племе, Иоил Федаиевият син; 


21

 на другата половина на Манасиевото племе в Галгал, Идо Захариевият син; на Вениамина, Ясиил Авенировият син; 


22

 на Дана, Азареил Ероамовият син. Тия бяха първенци на Израилевите племена. 


23

 Но между тях Давид не преброи ония, които бяха на двадесет годишна възраст и по-долу; защото Господ беше казал, че ще умножава Израиля както небесните звезди. 


24

 Иоав, Саруиният син, почна да брои, но не свърши; и поради това преброяване падна гняв на Израиля, и броят не се вписа между работниците записани в летописите на цар Давида. 


25

 А над царските съкровища бе Азмавет, Адииловият син; над съкровищата на полетата, на градовете, на селата и на крепостите, Ионатан Озиевият син; 


26

 над полските работници, които обработваха земята, Езрий Хелувовият син; 


27

 над лозята, раматецът Семей; над плода от лозята влаган във винените влагалища, Завдий Сифамиевият син; 


28

 над маслините и черниците, които бяха на полето, гедерецът Вааланан; над влагалищата за дървено масло, Иоас; 


29

 над говедата, които пасяха в Сарон, саронецът Ситрай; над говедата, които бяха в долините, Сафат Адлаиевият син; 


30

 над камилите, исмаилецът Овил; над ослите, меронотецът Ядаия; 


31

 а над овцете, агарецът Язиз. Всички тия бяха надзиратели на цар Давидовия имот. 


32

 А Давидовият стрика Ионатан, човек разумен и книжник, беше съветник; Ехиил Ахмониевият син, беше с царските синове; 


33

 Ахитофел, царски съветник; архиецът Хусай, царски приятел; 


34

 а съветниците след Ахитофела, Иодай, Ванаиевият син и Авиатар; а началник на царската войска, Иоав. 


1 Летописи 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: