Bulgarian Bible

Матей 17

Матей

Index

Глава 18

1

 В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство? 


2

 А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече: 


3

 Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. 


4

 И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство. 


5

 И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема. 


6

 А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини. 


7

 Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда! 


8

 Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън. 


9

 И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл. 


10

 Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата. 


11

 [защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото]. 


12

 Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не остава ли деветдесетте и девет, и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се? 


13

 И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудили се. 


14

 Също така не е по волята на Отца ви, Който е на небесата, да загине ни един от тия малките. 


15

 И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си. 


16

 Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. 


17

 И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник. 


18

 Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. 


19

 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. 


20

 Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях. 


21

 Тогава Петър се приближи и Му рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? До седем пъти ли? 


22

 Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти — до седемдесет пъти по седем. 


23

 Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. 


24

 И когато почна да преглежда докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта*(Равно на 60 000 000 лева зл.). 


25

 И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко що имаше, и да се плати дълга. 


26

 Затова слугата падна, кланяше му се, и каза: Господарю, имай търпение към мене, и ще ти платя всичко. 


27

 И господарят на тоя слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема. 


28

 Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза*(Равно близо на 90 лева зл.); хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш. 


29

 Затова служителят му падна, молеше му се, и каза: Имай търпение към мене и ще ти платя. 


30

 Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, да лежи докле изплати дълга. 


31

 А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало. 


32

 Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли. 


33

 Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? 


34

 И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават докле изплати целия дълг. 


35

 Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си. 


Матей 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: