Bulgarian Bible

Матей 24

Матей

Index

Глава 25

1

 Тогава небесното царство ще се уприличи на десет девици, които взеха светилниците си, и излязоха да посрещнат младоженеца. 


2

 А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. 


3

 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. 


4

 Но разумните , заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. 


5

 И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха. 


6

 А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете! 


7

 Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. 


8

 А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. 


9

 А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. 


10

 А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. 


11

 После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! Отвори ни. 


12

 А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам. 


13

 И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде]. 


14

 Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си. 


15

 На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна. 


16

 Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта. 


17

 Също и тоя, който получи двата спечели още два. 


18

 А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си. 


19

 След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях, 


20

 И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет. 


21

 Господарят му рече: Хубаво, добри е верни слуго! В малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. 


22

 Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта. 


23

 Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. 


24

 Тогава се приближи тоя който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сял, и събираш гдето не си пръскал; 


25

 и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето. 


26

 А Господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна гдето не съм сял, и събирам гдето не съм пръскал; 


27

 ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. 


28

 Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта. 


29

 Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има. 


30

 А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 


31

 А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. 


32

 И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите; 


33

 и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата. 


34

 Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. 


35

 Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; 


36

 гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. 


37

 Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? 


38

 И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? 


39

 И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? 


40

 А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили. 


41

 Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. 


42

 Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте; 


43

 странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте. 


44

 Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме? 


45

 Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили. 


46

 И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот. 


Матей 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: