Bulgarian Bible

Марко 2

Марко

Index

Глава 3

1

 И влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка. 


2

 И наблюдаваха Го, дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят. 


3

 Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се насред. 


4

 Тогава на тях казва: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха. 


5

 А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Простри си ръката. Той я простря; и ръката му оздравя. 


6

 И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с Иродианите против Него, как да Го погубят. 


7

 Тогава Исус се оттегли с учениците Си към езерото, и голямо множество от Галилея отиде изподир. 


8

 И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, отвъд Йордан, и от местата около Тир и Сидон, едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел. 


9

 И поръча на учениците Си да Му услужат с една ладия, поради народа, за да Го не притискат. 


10

 Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които страдаха от язви, натискаха Го, за да се допрат до Него. 


11

 И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, казвайки: Ти си Божий Син. 


12

 Но Той строго им заръчваше да Го не изявяват. 


13

 След това се възкачи на хълма и повика при Себе Си ония, които си искаше; и те отидоха при Него. 


14

 И определи дванадесет души, за да бъдат с Него, и за да ги изпраща да проповядват, 


15

 и да имат власт да изгонват бесове. 


16

 Определи: Симона, на когото даде и името Петър; 


17

 и Якова Заведеев и Якововия брат Йоан, на които даде и името Воанергес, сиреч, синове на гръма, 


18

 и Андрея и Филипа, Вартоломея и Матея, Тома и Якова Алфеев, Тадея и Симона Зилот, 


19

 и Юда Искариотски, който Го и предаде. 


20

 И дохожда в една къща; и пак се събира народ, така щото те не можаха нито хляб да ядат. 


21

 А своите Му, като чуха това, излязоха за да Го хванат; защото казваха, че не бил на Себе Си. 


22

 И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че Той има Веелзевул, и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете. 


23

 Но Той, като ги повика, казваше им с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатаната? 


24

 Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои. 


25

 И ако един дом се раздели против себе си, тоя дом не ще може да устои. 


26

 И ако Сатана е възстанал против себе си, и се е разделил, той не може да устои, но дошъл му е краят. 


27

 Обаче, никой не може да влезе в къщата на силния човек, да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния, и тогава ще ограби къщата му. 


28

 Истина ви казвам, че всичките грехове на човешкия род ще бъдат простени, и всичките хули с които биха богохулствували; 


29

 но ако някой похули Святия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях. 


30

 Това рече Той, защото казваха: Има нечист дух. 


31

 Дохождат, прочее, майка Му и братята Му, и като стояха вън, пратиха до Него да Го повикат. 


32

 А около Него седеше едно множество; и казват Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят Те. 


33

 И в отговор им каза: Коя е майка Ми? Кои са братята Ми? 


34

 И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми! 


35

 Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка. 


Марко 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: