Bulgarian Bible

Марко 10

Марко

Index

Глава 11

1

 И когато се приближаваха към Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, изпраща двама от учениците Си и казва им: 


2

 Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е още възсядал; отвържете го и го докарайте. 


3

 И ако някой ви рече: Защо правите това? Кажете: На Господа трябва; и веднага ще го прати тук. 


4

 И тъй, те отидоха и намериха едно осле, вързано до вратата, вън край пътя, и отвързват го. 


5

 И някои от стоящите там им казаха: Какво правите та отвързвате ослето? 


6

 А те им казаха, както бе заръчал Исус; и оставиха ги. 


7

 И докарват ослето при Исуса, и намятат на него дрехите си; и Той го възседна. 


8

 И мнозина напостлаха дрехите си по пътя, а други_— клони, като ги сечеха от нивите. 


9

 И тия, които вървяха отпред и тия, които идеха изподире, викаха: Осанна! Благословен, Който иде в Господното име! 


10

 Благословено градущето царство на баща ни Давида [което иде в Господното име]; осанна във висините! 


11

 И влезе Исус в Ерусалим, в храма, и, като разгледа всичко, понеже вече се бе свечерило, отиде във Витания с дванадесетте. 


12

 А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня. 


13

 И като видя отдалеч една разлистила се смоковница, дойде дано би намерил нещо на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за смокини. 


14

 И Той проговори, думайки й: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците Му чуха това. 


15

 И дойдоха в Ерусалим; Исус като влезе в храма, почна да изпъжда ония, които продаваха, и ония, които купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите и столовете на ония, които продаваха гълъбите. 


16

 И не позволяваше да пренесе някой какъвто и да било съд през храма. 


17

 И поучаваше, казвайки им: Не е ли писано, "Домът ми ще се нарече молитвен дом за всичките народи"? а вие го направихте разбойнически вертеп". 


18

 И главните свещеници и книжниците чуха това; и търсеха начин как да Го погубят, защото се бояха от Него, понеже целият народ се чудеше на учението Му. 


19

 А всякога на мръкване Той излизаше вън от града. 


20

 И тъй, като минаваха сутринта, видяха смоковницата изсъхнала от корен. 


21

 И Петър си спомни и Му каза: Учителю, виж, смоковницата, която ти прокле, изсъхнала. 


22

 А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога. 


23

 Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. 


24

 Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. 


25

 И когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения. 


26

 [Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, Който е на небесата, ще ви прости съгрешенията]. 


27

 И дохождат пак в Ерусалим; и когато ходеше в храма, идват при Него главните свещеници, книжниците и старейшините, и Му казват: 


28

 С каква власт правиш това? Или кой Ти е дал тая власт да правиш това? 


29

 Исус им рече: Ще ви задам и Аз един въпрос; отговорете Ми, и Аз ще ви кажа с каква власт правя това. 


30

 Йоановото кръщение от небето ли беше, или от човеците? Отговорете ми. 


31

 И те разискваха помежду си, думайки: Ако речем_— От небето, ще каже_— Тогава защо не го повярвахте? 


32

 Но ако речем: От човеците,_— бояха се от народа; защото всички искренно считаха Йоана за пророк. 


33

 И тъй, в отговор на Исуса казаха: Не знаем. Исус им рече: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това. 


Марко 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: