Bulgarian Bible

Лука 17

Лука

Index

Глава 18

1

 Каза им една притча за как трябва всякога да се молят, да не отслабват, думайки: 


2

 В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. 


2

 О Знаеш заповедите: "Не прелюбодействувай", "Не убивай"; "Не кради"; "Не лъжесвидетелствувай"; "Почитай баща си и майка си"; 


3

 В същия град имаше и една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми. 


4

 Но той за известно време не искаше. А после си каза: При все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, 


5

 пак, понеже тая вдовица ми досажда, ще - отдам правото, да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. 


6

 И Господ рече: Слушайте що каза неправедният съдия! 


7

 А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? 


8

 Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята? 


9

 И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча: 


10

 Двама души влязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник. 


11

 Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. 


12

 Постя дваж в седмицата, давам десятък от всичко що придобия. 


13

 А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника. 


14

 Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. 


15

 Донесоха още при Него младенците си, за да се докосне до тях; а учениците, като видяха, смъмриха ги. 


16

 Но Исус ги повика и рече: Оставете дечицата да дойдат при Мене и не ги възпирайте; защото на такива е Божието царство. 


17

 Истина ви казвам: Който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе в него. 


18

 И някой си началник Го попита, казвайки: Благи Учителю, какво да сторя, за да наследя вечен живот? 


19

 А Исус му рече: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. 


21

 а той каза: Всичко това съм опазил от младостта си. 


22

 Исус, като го чу, рече му: Едно още ти не достига. Продай все що имаш и раздай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето; дойди и Ме следвай! 


23

 Но той, като чу това, наскърби се много, защото беше твърде богат. 


24

 И Исус като го видя, каза: Колко мъчно ще влязат в Божието царство ония, които имат богатство! 


25

 Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. 


26

 А ония, които чуха това рекоха: Тогава кой може да се спаси? 


27

 А Той каза: Невъзможното за човеците за Бога е възможно. 


28

 А Петър рече: Ето, ние оставихме своето и Те последвахме. 


29

 А Той им рече: Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или жена, или братя, или родители, или чада, заради Божието царство, 


30

 който да не получи многократно повече в сегашно време, а в идещия свят вечен живот. 


31

 И като взе дванадесетте при Себе Си, рече им: Ето, възлизаме в Ерусалим и ще се изпълни в Човешкия Син всичко, що е писано чрез пророците. 


32

 Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще Му се поругаят и безсрамно ще Го оскърбят, и ще Го заплюят, 


33

 и, когато Го бият, ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне. 


34

 Но те не разбираха нищо от това; и тая дума беше скрита за тях, и не разбираха това, което се казваше. 


35

 А когато Той се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя да проси. 


36

 И като чу, че минава народ, попита какво е това. 


37

 И казаха му, че Исус назарянинът минава. 


38

 Тогава той извика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене! 


39

 А тия, които вървяха отпред го смъмриха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене! 


40

 И тъй, Исус се спря и заповяда да Му го доведат. И като се приближи, попита го: 


41

 Какво искаш да ти сторя? А той каза: Господи, да прогледам, 


42

 Исус му рече: Прогледай; твоята вяра те изцели. 


43

 И той веднага прогледа, и тръгна след Него, като славеше Бога. И всичките люде, като видяха това, въздадоха хвала на Бога. 


Лука 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: