Bulgarian Bible

Йоан 2

Йоан

Index

Глава 3

1

 Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. 


2

 Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него. 


3

 Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се роди някой отгоре<$FИли: Изново.>, не може да види Божието царство. 


4

 Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? 


5

 Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. 


6

 Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. 


7

 Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите отгоре. 


8

 Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа. 


9

 Никодим в отговор Му рече: Как може да бъде това? 


10

 Исус в отговор му каза: Ти си Израилев учител, и не знаеш ли това? 


11

 Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим, и свидетелствуваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. 


12

 Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? 


13

 И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, сиреч, Човешкият Син, Който е на небето. 


14

 И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, 


15

 та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот. 


16

 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: 


17

 Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. 


18

 Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не повярвал в името на Единородния Божий Син. 


19

 И ето що е осъждането: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. 


20

 Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му; 


21

 но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. 


22

 След това дойде Исус с учениците Си в юдейската земя; и там се бавеше с тях и кръщаваше. 


23

 Също и Иоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и людете дохождаха и се кръщаваха. 


24

 Понеже Иоан още не беше хвърлен в тъмница. 


25

 И така възникна препирня от страна на Иоановите ученици с един юдеин относно очистването. 


26

 И дойдоха при Иоана и му рекоха: Учителю, Онзи, Който беше с тебе отвъд Иордан, за Когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него. 


27

 Иоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. 


28

 Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. 


29

 Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна. 


30

 Той трябва да расте, а пък да се смалявам‚ 


31

 Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята, земен е, и земно говори. Който дохожда от небето е от всички по-горен. 


32

 Каквото е видял и чул, за Него свидетелствува; но никой не приема свидетелството Му. 


33

 Който е приел Неговото свидетелство потвърдил е с печата си, че Бог е истинен. 


34

 Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка. 


35

 Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка. 


36

 Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. 


Йоан 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: