Bulgarian Bible

Деяния 3

Деяния

Index

Глава 4

1

 И когато те още говореха на людете, свещениците и началникът на храмовата стража и Садукеите надойдоха върху тях, 


2

 възмутени задето те поучаваха людете и проповядваха, в лицето на Исуса, възкресението на мъртвите. 


3

 И тъй, туриха ръце на тях и поставиха ги под стража за утрешния ден, защото беше вече привечер. 


4

 А мнозина от тия, които чуха словото, повярваха; и числото на повярвалите мъже стигна до пет хиляди. 


5

 И на утрешния ден се събраха в Ерусалим началниците им, Старейшините, и книжниците; 


6

 и първосвещеникът Анна, и Каиафа, Йоан, Александър и всички които бяха от първосвещеническия род. 


7

 И като поставиха Петра и Йоана насред, питаха ги: С каква сила, или в кое име, извършихте това? 


8

 Тогава Петър, изпълнен със Светия Дух, им рече: Началници народни и Старейшини, 


9

 ако ни изпитвате днес за едно благодеяние сторено на немощен човек, чрез какво биде той изцелен, 


10

 да знаете всички вие и всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когото вие разпнахте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име тоя човек стои пред вас здрав. 


11

 Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. 


12

 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между* човеците, чрез което трябва да се спасим. 


13

 А те, като гледаха с дързост на Петра и Йоана и бяха вече забележили, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исуса. 


14

 А като видяха изцеления човек стоящ с тях, нямаха какво да противоречат. 


15

 Затова, като им заповядаха да излязат вън от синедриона, съвещаваха се помежду си, казвайки: 


16

 Какво да сторим на тия човеци, защото на всичките Ерусалимски жители е известно, че бележито знамение стана чрез тях и не можем да го опровергаем. 


17

 Но, за да се не разнася повече между людете, нека ги заплашим, та да не говорят вече никому в това име. 


18

 прочее, те ги повикаха та им заръчаха да не говорят никак, нито да поучават в Исусовото име. 


19

 А Петър и Йоан в отговор им рекоха: Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бог, разсъдете; 


20

 Защото ние не можем да не говорим това що сме видели и чули. 


21

 А те, като ги заплашиха изново, пуснаха ги, понеже не знаеха как да ги накажат, поради людете; защото всички славеха Бога за станалото. 


22

 Защото човекът, над когото се извърши това чудо на изцеление, беше на повече от четиридесет години. 


23

 И когато ги пуснаха, те дойдоха при своите си та известиха всичко що им рекоха първосвещениците и старейшините. 


24

 А те като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и рекоха: Владико, ти си Бог, който си направил небето, земята, морето, и всичко що е в тях, 


25

 ти чрез Светия Дух, говорещ чрез устата на слугата ти, баща на Давида, си рекъл: "Защо се разяряваха народите, и людете намислюваха суети? 


26

 Опълчаваха се земните царе, И управниците се събираха заедно, против Господа и против неговия Помазаник". 


27

 Защото наистина и Ирод и Понтийски Пилат, с езичниците н израилевите люде, се събраха в тоя град против твоя свят Служител Исуса, когото си помазал, 


28

 за да извършат всичко що твоята ръка и твоята воля са определили да стане. 


29

 И сега, Господи, погледни на техните заплашвания, и дай на своите слуги да говорят твоето слово с пълна дързост. 


30

 докато ти простираш ръката си за да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на твоя свет служител Исуса. 


31

 И като се помолиха, потресе се мястото дето бяха събрани, и всички се изпълниха със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово. 


32

 А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. 


33

 И апостолите с голяма сила свидетелствуваха за възкресението на Господа Исуса; и голяма благодат почиваше над всички тях. 


34

 Па и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или, на къщи, продаваха ги, и донасяха цената на продаденото, 


35

 и слагаха я при нозете на апостолите; и раздаваше се на всекиго според колкото имаше нужда. 


36

 Така Йосиф, наречен от апостолите Варава (което значи син на увещание), Левит, родом Кипрянин, 


37

 като имаше земя, продаде я, и донесе парите та ги сложи пред нозете на апостолите. 


Деяния 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: