Chinese Union Bible (Big 5 Encoding)

列王紀上 / 1st Kings 4

列王紀上 / 1st Kings

Return to Index

Chapter 5

1

 推 羅 王 希 蘭 、 平 素 愛 大 衛 . 他 聽 見 以 色 列 人 膏 所 羅 門 、 接 續 他 父 親 作 王 、 就 差 遣 臣 僕 來 見 他 。 


2

 所 羅 門 也 差 遣 人 去 見 希 蘭 、 說 、 


3

 你 知 道 我 父 親 大 衛 、 因 四 圍 的 爭 戰 、 不 能 為 耶 和 華 他   神 的 名 建 殿 、 直 等 到 耶 和 華 使 仇 敵 都 服 在 他 腳 下 。 


4

 現 在 耶 和 華 我 的   神 使 我 四 圍 平 安 、 沒 有 仇 敵 、 沒 有 災 禍 。 


5

 我 定 意 要 為 耶 和 華 我   神 的 名 建 殿 . 是 照 耶 和 華 應 許 我 父 親 大 衛 的 話 、 說 、 我 必 使 你 兒 子 接 續 你 坐 你 的 位 、 他 必 為 我 的 名 建 殿 。 


6

 所 以 求 你 吩 咐 你 的 僕 人 、 在 利 巴 嫩 為 我 砍 伐 香 柏 木 、 我 的 僕 人 也 必 幫 助 他 們 . 我 必 照 你 所 定 的 、 給 你 僕 人 的 工 價 . 因 為 你 知 道 、 在 我 們 中 間 沒 有 人 像 西 頓 人 善 於 砍 伐 樹 木 。 


7

 希 蘭 聽 見 所 羅 門 的 話 、 就 甚 喜 悅 、 說 、 今 日 應 當 稱 頌 耶 和 華 、 因 他 賜 給 大 衛 一 個 有 智 慧 的 兒 子 、 治 理 這 眾 多 的 民 。 


8

 希 蘭 打 發 人 去 見 所 羅 門 、 說 、 你 差 遣 人 向 我 所 題 的 那 事 、 我 都 聽 見 了 . 論 到 香 柏 木 和 松 木 、 我 必 照 你 的 心 願 而 行 。 


9

 我 的 僕 人 必 將 這 木 料 從 利 巴 嫩 運 到 海 裡 、 紮 成 筏 子 、 浮 海 運 到 你 所 指 定 我 的 地 方 、 在 那 裡 拆 開 、 你 就 可 以 收 取 . 你 也 要 成 全 我 的 心 願 、 將 食 物 給 我 的 家 。 


10

 於 是 希 蘭 照 著 所 羅 門 所 要 的 、 給 他 香 柏 木 和 松 木 。 


11

 所 羅 門 給 希 蘭 麥 子 二 萬 歌 珥 、 清 油 二 十 歌 珥 、 作 他 家 的 食 物 . 所 羅 門 每 年 都 是 這 樣 給 希 蘭 。 


12

 耶 和 華 照 著 所 應 許 的 、 賜 智 慧 給 所 羅 門 . 希 蘭 與 所 羅 門 和 好 、 彼 此 立 約 。 


13

 所 羅 門 王 從 以 色 列 人 中 、 挑 取 服 苦 的 人 、 共 有 三 萬 . 


14

 派 他 們 輪 流 、 每 月 一 萬 人 上 利 巴 嫩 去 . 一 個 月 在 利 巴 嫩 、 兩 個 月 在 家 裡 . 亞 多 尼 蘭 掌 管 他 們 。 


15

 所 羅 門 用 七 萬 扛 抬 的 、 八 萬 在 山 上 鑿 石 頭 的 . 


16

 此 外 所 羅 門 用 三 千 三 百 督 工 的 、 監 管 工 人 。 


17

 王 下 令 、 人 就 鑿 出 又 大 又 寶 貴 的 石 頭 來 、 用 以 立 殿 的 根 基 。 


18

 所 羅 門 的 匠 人 、 和 希 蘭 的 匠 人 、 並 迦 巴 勒 人 、 都 將 石 頭 鑿 好 、 豫 備 木 料 和 石 頭 建 殿 。 


列王紀上 / 1st Kings 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: