Danske Bibelen

Joshua 11

Joshua

Return to Index

Chapter 12

1

 Følgende to Konger i Landet blev overvundet af Israeliterne og deres Land taget i Besiddelse af dem, Landet østen for Jordan fra Arnonfloden til Hermonbjerget og hele Arabalavningens østre Del: 


2

 Amoriterkongen Sibon, som boede i Hesjbon og herskede fra Aroer ved Arnonflodens Bred og fra Midten af Floddalen over Halvdelen af Gilead indtil Jabbokfloden, der er Ammoniternes Grænse, 


3

 og over Arabalavningen indtil Kionerotsøens Østside og Arabahavets, Salthavets, Østside hen imod Bet-Jesjimot og længere Syd på hen imod Egnen ved Foden af Pisgas Skrænter; 


4

 og Kong Og af Basan. som hørte til dem, der var tilbage af Refaiterne, og boede i Asjtarot og Edrei 


5

 og herskede over Hermonbjerget, Salka og hele Basan indtil Gesjuriternes og Måkatiternes Landemærke og over Halvdelen af Gilead indtil Kong Sihon af Hesjbons Landemærke. 


6

 HERRENs Tjener Moses og Israeliterne havde overvundet dem, og HERRENs Tjener Moses havde givet Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme Landet i Eje. 


7

 Følgende Konger i Landet blev overvundet af Josua og Israeliterne hinsides Jordan, på Vestsiden, fra Ba`al Gad i Dalen ved Libanon til det nøgne Bjergdrag, som højner sig mod Seir, og deres Land givet Israels Stammer i Eje af Josua efter deres Afdelinger, 


8

 i Bjerglandet, i Lavlandet, i Arabalavningen, på Skråningerne, i Ørkenen og i Sydlandet, Hetiterne, Amoriterne, Kana`anæerne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne: 


9

 Kongen i Jeriko een; Kongen i Aj ved Betel een; 


10

 Kongen i Jerusalem een; Kongen i Hebron een; 


11

 Kongen i Jarmut een; Kongen i Lakisj een; 


12

 Kongen i Eglon een; Kongen i Gezer een; 


13

 Kongen i Debir een; Kongen i Geder een; 


14

 Kongen i Horma een; Kongen i Arad een; 


15

 Kongen i Libna een; Kongen i Adullam een; 


16

 Kongen i Makkeda een; Kongen i Betel een; 


17

 Kongen i Tappua een; Kongen i Hefer een; 


18

 Kongen i Afek een; Kongen i Lassjaron een; 


19

 Kongen i Madon een; Kongen i Hazor een; 


20

 Kongen i Sjimron Meron een; Kongen i Aksjaf een; 


21

 Kongen i Ta`anak een; Kongen i Megiddo een; 


22

 Kongen i Kedesj een; Kongen i Jokneam ved Karmel een; 


23

 Kongen i Dor ved Højdedraget Dor een; Kongen over Folkene i Galilæa een; 


24

 Kongen i Tirza een; tilsammen en og tredive Konger. 


Joshua 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: