Hungarian Bible

Exodus 34

Exodus

Return to Index

Chapter 35

1

  És egybegyűjté Mózes az Izráel fiainak egész gyülekezetét, és monda nékik: Ezek azok a dolgok, a melyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjétek: 


2

  Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának szombatja. Valaki azon munkálkodik, megölettessék. 


3

  Ne gerjeszszetek tüzet a ti házaitokban szombatnapon. 


4

  És szóla Mózes az Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: Ez az, a mit az Úr parancsolt, mondván: 


5

  Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind, a kinek szíve önként hajlandó arra, hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat, és ezüstöt, és rezet. 


6

  És kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és [lenfonalat], és kecskeszőrt. 


7

  Veresre festett kosbőröket, és borzbőröket és sittim-fát. 


8

  Világító olajat, arómákat a kenet olajához, és fűszereket a füstöléshez. 


9

  Ónix köveket és foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez. 


10

  És a kik ti köztetek ahhoz értők, jőjjenek elő, hogy csinálják meg mindazt, a mit az Úr parancsolt: 


11

  A hajlékot, annak sátorát és takaróját, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait. 


12

  A ládát és annak rúdjait, a fedéllel egybe, és a takaró függönyt. 


13

  Az asztalt és annak rúdjait, és minden edényét, és a szent kenyerek[hez való]kat. 


14

  A világító gyertyatartót és a hozzá való eszközöket, mécseit, és világító olajt. 


15

  A füstölő oltárt és rúdjait, a kenetnek olaját, és a jó illatú füstölőt, a hajlék ajtajára ajtótakarót. 


16

  Az egészen égőáldozat oltárát, annak réz rostélyát, rúdjait és minden eszközeit, a mosdómedenczét és annak lábát. 


17

  A pitvar szőnyegeit, oszlopait, talpait, és a pitvar kapujának leplét. 


18

  A hajlék szegeit, a pitvar szegeit, és azoknak köteleit. 


19

  A szolgálati ruhákat, a szent hajlékban való szolgálathoz, a szent ruhákat Áron papnak, és az ő fiainak ruháit, a papi szolgálatra. 


20

  Azután kiméne az Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes elől. 


21

  És eljöve mindenki, a kit a szíve indíta, és a kit lelke hajt vala, és hozának áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának készítéséhez, és annak minden szolgálatához, és a szent ruhákhoz valókat. 


22

  És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind, a kit szíve indított, hozának kapcsokat, függőket, gyűrűket, karpereczet, mindenféle arany eszközöket; a férfiak is, mind a kik aranyból hoztak áldozatot az Úrnak. 


23

  És minden ember, kinek a mije vala, hozott kék, bíborpiros, és karmazsinszínű, és [lenfonalat], kecskeszőrt, veresre festett kosbőröket és borzbőröket. 


24

  Minden, a ki ezüstöt vagy rezet vihetett, felhozá azt áldozatul az Úrnak, és a kiknél sittim-fa találtaték a szolgálat különböző szükségeire, felhozák azt. 


25

  Az asszonyok közűl pedig mind, a kik ahhoz értettek, saját kezeikkel fonának, és felvivék azt a mit fontak, a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű, és a [lenfonalat]. 


26

  Azok az asszonyok pedig, a kik ahhoz értettek, fonának kecskeszőrt. 


27

  A főemberek pedig hozának ónix köveket, foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez. 


28

  Illatozó szert is és olajat, a mécsbe és a kenethez, és fűszereket a füstöléshez. 


29

  Minden férfi és asszony, a kit szíve önként indíta, hogy áldozzon az egész munkára, melyet az Úr parancsolt Mózes által, hogy véghez vigyenek: [mind] önként hoztak ajándékot az Úrnak az Izráel fiai. 


30

  És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségéből. 


31

  És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal minden mesterségben: 


32

  Hogy tudjon kigondolni mindent a mit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni; 


33

  És foglalásra való köveket metszeni, és fát faragni; és minden mesterséges munkát végezni. 


34

  Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb az Akhiszamák fia, a Dán nemzetségéből. 


35

  Betöltötte őket bölcseség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó, és kötő, és hímző munkát készíteni, kék és bíborpiros, karmazsinszínű és lenfonálból, és takácsmunkát, a kik készítenek ilyenféle munkát és kigondolnak mesterműveket. 


36

  Azért Bésaléel és Aholiáb, és mindazok a bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcseséget és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent [hajlék] szolgálatához való minden eszközöket: csinálják meg egészen úgy, a mint az Úr parancsolta. 


Exodus 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: