Hungarian Bible

Numbers 1

Numbers

Return to Index

Chapter 2

1

  És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván: 


2

  Az Izráel fiai, kiki az ő zászlója alatt, az ő atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felől. 


3

  Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felől Júda táborának zászlója az ő seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia. 


4

  Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hetvennégy ezer és hatszáz. 


5

  Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia. 


6

  Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvennégy ezer és négyszáz. 


7

  Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia. 


8

  Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhét ezer és négyszáz. 


9

  Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Júda táborában: száz nyolcvanhat ezer és négyszáz, az ő seregeik szerint. Ezek induljanak előre. 


10

  Rúben táborának zászlója [legyen] dél felől az ő seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia. 


11

  Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenhat ezer és ötszáz. 


12

  Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia. 


13

  Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenkilencz ezer és háromszáz. 


14

  Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia. 


15

  Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenöt ezer és hatszáz ötven. 


16

  Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Rúben táborában: száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az ő seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak. 


17

  Azután induljon a gyülekezet sátora, a léviták tábor[ával], a táboroknak közepette: A miképen tábort járnak, a képen induljanak, kiki az ő helyén, az ő zászlója mellett. 


18

  Efraim táborának zászlója az ő seregeivel nyugot felé [legyen], és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihud fia. 


19

  Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyven ezer és ötszáz. 


20

  És ő mellette [legyen] Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia. 


21

  Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik, harminczkét ezer és hétszáz. 


22

  Azután [legyen] Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidám, Gideóni fia. 


23

  Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: harminczöt ezer és négyszáz. 


24

  Mindnyájan a kik megszámlálva voltak Efraim táborában, száz nyolczezer és száz az ő seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak. 


25

  Dán táborának zászlója [legyen] észak felől az ő seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, Ammisaddai fia. 


26

  Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hatvankét ezer és hétszáz. 


27

  Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az Okhrán fia. 


28

  Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenegy ezer és ötszáz. 


29

  Azután [legyen] Nafthali törzse, és Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enán fia. 


30

  Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhárom ezer és négyszáz. 


31

  Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Dán táborában, száz ötvenhét ezer és hatszáz; utóljára induljanak az ő zászlóik szerint. 


32

  Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az ő atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, a kik megszámlálva voltak táboronként, az ő seregeik szerint: hatszáz háromezer ötszáz és ötven. 


33

  De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mózesnek. 


34

  És cselekedének Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta volt az Úr Mózesnek: aképen járának tábort, az ő zászlóik szerint, és úgy indulának, kiki az ő nemzetsége szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint. 


Numbers 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: