Hungarian Bible

Numbers 9

Numbers

Return to Index

Chapter 10

1

  Ismét szóla az Úr Mózesnek, mondván: 


2

  Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyűjtésére, és a táborok megindítására. 


3

  És mikor megfújják azokat, gyüljön te hozzád az egész gyülekezet, a gyülekezet sátorának nyílása elé. 


4

  Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűljenek hozzád a fejedelmek, Izráel ezereinek fejei. 


5

  Ha pedig riadót fújtok, akkor induljon azok tábora, a kik napkelet felől táboroznak. 


6

  Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábora, a kik dél felől táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására. 


7

  Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, [egyszerűen] kürtöljetek, és ne fújjatok riadót. 


8

  A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják; és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között. 


9

  És mikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is [azokkal] a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől. 


10

  A ti vígasságtoknak napján, és a ti ünnepeiteken, és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égőáldozataitokra, és a ti hálaáldozatitokra: és lesznek néktek emlékeztetőül a ti Istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. 


11

  Vala pedig a második esztendőben a második hónapban, a hónapnak huszadik napján, felszálla a felhő a bizonyság hajlékáról. 


12

  És elindulának Izráel fiai az ő menésöknek rendje szerint a Sinai pusztájából; és megállapodék a felhő Párán pusztájában. 


13

  Elindulának azért először az Úrnak Mózes által való parancsolatja szerint. 


14

  Elindula pedig először a Júda fiai táborának zászlója az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Naasson, az Amminádáb fia. 


15

  Az Izsakhár fiai törzséből való seregnek feje pedig Néthanéel vala, Suárnak fia. 


16

  És a Zebulon fiai törzséből való seregnek feje vala Eliáb, Hélonnak fia. 


17

  És elbontatván a hajlék, elindulának Gersonnak és Mérárinak fiai, a hajlék hordozói. 


18

  Azután indula a Rúben táborának zászlója az ő seregeik szerint, és az ő seregének feje vala Elisur, Sedeúrnak fia. 


19

  A Simeon fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Selúmiel, Surisaddainak fia. 


20

  És a Gád fiai törzséből való seregnek feje vala Eliásáf, Dehuélnek fia. 


21

  Elindulának a Kéhátiták is, a szentség hordozói, és [amazok] felállíták vala a hajlékot, míg [ezek] oda jutnak vala. 


22

  Azután elindula az Efraim fiai táborának zászlója az ő seregei szerint, és az ő seregének feje vala Elisáma, Ammihúdnak fia. 


23

  A Manasse fiai törzséből való seregnek feje vala Gámliél, Pédasúrnak fia. 


24

  A Benjámin fiai törzséből való seregnek feje vala Abidán, Gideóninak fia. 


25

  [Utolszor] indula el a Dán fiai táborának zászlója, mint az egész tábornak utócsapata az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Ahiézer, az Ammisaddai fia. 


26

  Az Áser fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Págiel, Okhránnak fia. 


27

  És a Nafthali fiai törzséből való seregnek feje vala Akhira, az Enán fia. 


28

  Ilyen vala Izráel fiainak menetele az ő seregeik szerint: ekképen mentek. 


29

  Monda pedig Mózes Hóbábnak, a ki fia vala a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának: Arra a helyre indulunk mi, a mely felől azt mondta vala az Úr: néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót igért Izráelnek. 


30

  Az pedig felele néki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé megyek. 


31

  És monda [Mózes]: Kérlek, ne hagyj el minket: mert te tudod, hol kell megszállanunk e pusztában, és légy nékünk szemünk gyanánt. 


32

  És ha eljösz velünk, a mi jót cselekszik velünk az Úr, közöljük azt veled. 


33

  Elmenének azért az Úr hegyétől háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala ő előttök háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállaniok. 


34

  És az Úr felhője vala ő rajtok nappal, mikor elindulának a táborból. 


35

  Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid. 


36

  Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza Uram Izráelnek tízezerszer való ezereihez. 


Numbers 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: