Hungarian Bible

Joshua 18

Joshua

Return to Index

Chapter 19

1

  A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között. 


2

  És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda; 


3

  Haczar-Sual, Bála és Eczem; 


4

  Eltolád, Bethul és Horma; 


5

  Cziklág, Béth-Markaboth és Haczar-Szusza; 


6

  Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui. 


7

  Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui; 


8

  És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. 


9

  A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között. 


10

  A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig. 


11

  És felmegy az ő határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, a mely átellenben van Jokneámmal. 


12

  Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának. 


13

  Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kaczinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé: 


14

  És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye. 


15

  Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város és azoknak falui. 


16

  Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui. 


17

  A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint. 


18

  És lőn az ő határuk: Jezréel, Keszuloth és Súnem: 


19

  Hafaráim, Sion és Anaharath; 


20

  Rabbith, Kisjon és Ébecz; 


21

  Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paczczécz. 


22

  És éri a határ Tábort, Sahaczimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui. 


23

  Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui. 


24

  A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint. 


25

  És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf; 


26

  Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór- Libnáthot. 


27

  Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől; 


28

  És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig. 


29

  Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől; 


30

  És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui. 


31

  Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui. 


32

  A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint. 


33

  Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Czaanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala. 


34

  Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugot felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala. 


35

  Erősített városok [ezek]: Cziddim, Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth; 


36

  Adáma, Ráma és Hásor; 


37

  Kedes, Edrei és Én-Hásor; 


38

  Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilencz város és ezeknek falui. 


39

  Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui. 


40

  A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint. 


41

  És lőn az ő örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes; 


42

  Saalabbin, Ajjálon és Jithla; 


43

  Élon, Timnatha és Ekrón; 


44

  Eltheké, Gibbethon és Baaláth; 


45

  Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon; 


46

  Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral. 


47

  De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjoknak Dánnak nevére. 


48

  Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui. 


49

  Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának ő közöttök. 


50

  Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, a melyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék. 


51

  Ezek azok az örökségek, a melyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását. 


Joshua 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: