Hungarian Bible

1 Chronicles 22

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 23

1

  Megvénhedék pedig Dávid és mikor igen koros volna: királylyá tevé az ő fiát, Salamont Izráel felett. 


2

  És összegyűjté Izráel összes fejedelmeit, a papokat és a Lévitákat is. 


3

  És megszámláltatának a Léviták, harmincz esztendőstől fogva, és a kik annál idősebbek valának; és azok száma fejenként, férfianként harmincznyolczezer volt. 


4

  Ezek közül huszonnégyezeren az Úr háza teendőinek gondviselői [valának,] és hatezeren tiszttartók és birák. 


5

  Négyezeren ajtónállók; négyezeren pedig dícsérik vala az Urat [minden zengő] szerszámokkal, melyeket [Dávid] készíttetett a dícséretre. 


6

  És Dávid őket csoportokba osztá a Lévi fiai szerint: Gersonitákra, Kéhátitákra és Méráritákra. 


7

  A Gersoniták közül valók valának Lahdán és Simhi. 


8

  Lahdán fiai: Jéhiel a fő, Zétám és Joel hárman. 


9

  És a Simhi fiai: Selómit, Hásiel és Hárán, hárman; ezek voltak a Lahdán családjának fejei. 


10

  Simhi fiai: Jahát, Zina, Jéus és Béria; ezek négyen voltak Simhi fiai. 


11

  Jahát volt a fő, Zina második: de Jéus és Béria, mivel nem sok fiakat nemzének, az ő családjukban csak egy ágnak vétettek. 


12

  Kéhát fiai: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel, négyen. 


13

  Amrám fiai: Áron és Mózes, Áron kiválasztatott, hogy felszenteltetnék a szentek szentje számára, ő és az ő fiai mindörökké, hogy jóillatot tennének az Úr előtt, és szolgálnának néki, s az ő nevében [a népet] megáldanák mindörökké. 


14

  Mózesnek, az Isten emberének fiai pedig számláltatának a Lévi nemzetségei közé. 


15

  Mózes fiai: Gerson és Eliézer. 


16

  Gerson fiai: Sébuel a fő. 


17

  Eliézer fiai voltak: Rehábia a fő. Eliézernek nem volt több fia; de a Rehábia fiai igen megsokasodtak vala. 


18

  Ishár fiai: Selómit, a ki fő vala. 


19

  Hebron fiai: Jéria a fő, Amárja második, Jaháziel harmadik és Jékámám negyedik. 


20

  Uzziel fiai: Mika a fő, és Isija második. 


21

  Mérári fiai: Mákhli és Músi; Mákhli fiai: Eleázár és Kis. 


22

  Meghala pedig Eleázár és nem voltak néki fiai, hanem leányai, a kiket a saját atyjokfiai, a Kis fiai vettek el. 


23

  Músi fiai: Mákhli, Eder és Jeremót, hárman. 


24

  Ezek Lévi fiai családjaik szerint, a családfők, az ő megszámláltatásuk szerint, neveik száma szerint fejenként, a kik az Úr házában szolgáltak, húsz éves korban és azon felül. 


25

  Mert ezt mondotta vala Dávid: Az Úr, az Izráel Istene nyugodalmat adott az ő népének, és Jeruzsálemben lakozik mindörökké; 


26

  Azért a Lévitáknak sem kell többé hordozni az [Isten] hajlékát, s mindazokat az eszközöket, [a melyek] az ő szolgálatához valók. 


27

  Annakokáért Dávidnak utolsó rendelése szerint megszámláltattak a Lévi fiai, húsz éves korban és azon felül. 


28

  Mert az ő helyök az Áron fiai mellett van, hogy szolgáljanak az Úr házában és annak pitvaraiban, kamaráiban, és mindenféle szent [edények] tisztítása és az Isten házának szolgálatja által. 


29

  És hogy [gondot viseljenek] a szent kenyerekre, az ételáldozathoz való lisztlángra, a kovász nélkül való lepényekre, a serpenyőben főttre és pirítottra, minden mértékre és mérőre. 


30

  És hogy álljanak az Úrnak tiszteletére és dícséretére, úgy reggel, mint este; 


31

  És hogy áldozzanak az Úrnak minden égőáldozattal, minden szombaton, a hónapok első napjain és a szokott ünnepeken [bizonyos] szám szerint, a mint szükség vala, szüntelen az Úr előtt; 


32

  És hogy szorgalmasan őrizzék a gyülekezet sátorát, őrizzék a szenthelyet, és hogy vigyázzanak az ő atyjokfiainak, az Áron fiainak szolgálatjánál az Úr házában. 


1 Chronicles 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: