Hungarian Bible

1 Chronicles 23

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 24

1

  Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár. 


2

  Nádáb és Abihú még atyjuk előtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot. 


3

  És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgálatra. 


4

  Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz. 


5

  Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók. 


6

  És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi [nemzetségéből] való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap előtt; Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár [nemzetségéből.] 


7

  Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára; 


8

  Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik; 


9

  Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik; 


10

  Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik; 


11

  Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik; 


12

  Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik; 


13

  Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik; 


14

  Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik; 


15

  Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik; 


16

  Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik; 


17

  Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik; 


18

  Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik. 


19

  Ez az ő hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene. 


20

  A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül [vala] Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja. 


21

  A [mi illeti] Rehábiát: a Rehábia fiai közül Issija vala fő. 


22

  Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát. 


23

  A [Hebron] fiai közül [első] vala []Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik. 


24

  Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir. 


25

  Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás. 


26

  Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó. 


27

  Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri. 


28

  Mákhlitól [vala] Eleázár, és ennek nem valának fiai. 


29

  Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel. 


30

  Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az ő családjaik szerint. 


31

  Ezek is sorsot vetének az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt, és a papok és Léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán. 


1 Chronicles 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: