Hungarian Bible

Psalms 67

Psalms

Return to Index

Chapter 68

1

  Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára, éneke. 


2

  Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő gyűlölői. 


3

  A mint a füst elszéled, úgy széleszted el őket; a mint elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől; 


4

  Az igazak pedig örvendeznek és vígadnak az Isten előtt, és ujjongnak örömmel. 


5

  Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének; csináljatok útat annak, a ki jön a pusztákon át, a kinek Jah a neve, és örüljetek előtte. 


6

  Árváknak atyja, özvegyeknek bírája az Isten az ő szentséges hajlékában. 


7

  Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat; csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen. 


8

  Oh Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, mikor a pusztába beléptél: Szela. 


9

  A föld reng vala, az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sinai hegy is az Isten előtt, az Izráel Istene előtt. 


10

  Bő záport hintesz vala, oh Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod vala. 


11

  Benne tanyázott a te gyülekezeted: te szerzéd jóvoltodból a szegénynek, oh Isten! 


12

  Az Úr ad vala szólniok az örömhírt vivő asszonyok nagy csapatának. 


13

  A seregek királyai futnak, futnak: s a házi asszony zsákmányt osztogat. 


14

  Ha cserények között hevertek is: [olyanok lesztek, mint] a galambnak szárnyai, a melyeket ezüst borít, vagy [mint] vitorla-tollai, a melyek színarany fényűek. 


15

  Mikor a Mindenható szétszórta benne a királyokat, [mintha] hó esett [volna] a Salmonon. 


16

  Isten hegye a Básán hegye; sok halmú hegy a Básán hegye; 


17

  Mit kevélykedtek ti sok halmú hegyek? Ezt a hegyet választotta Isten lakóhelyéül; bizony [ezen] lakozik az Úr mindörökké! 


18

  Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer; az Úr közöttük van, mint a Sinai [hegyen] az ő szent [hajléká]ban. 


19

  Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben: még a pártütők is [ide jönnek] lakni, oh Uram Isten! 


20

  Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela. 


21

  Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, a ki megszabadít a haláltól. 


22

  Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek fejét, a bűneiben járónak üstökös koponyáját. 


23

  Azt mondta vala az Úr: Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből is kihozlak, 


24

  Hogy lábadat veresre fessed a vérben, ebeidnek nyelve az ellenségből lakomázzék. 


25

  Látták a te bevonulásodat, oh Isten! Az én Istenem, királyom bevonulását a szentélybe. 


26

  Elől mennek vala az éneklők, utánok a húrpengetők, középen a doboló leányok. 


27

  A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti Izráel magvából valók! 


28

  Ott a kis Benjámin, a ki uralkodik rajtok, a Júda fejedelmei és az ő gyülekezetök; a Zebulon fejedelmei [és] a Nafthali fejedelmei. 


29

  Istened rendelte el a te hatalmadat: erősítsd meg, oh Isten, azt, a mit számunkra készítettél! 


30

  A te Jeruzsálem felett álló hajlékodból királyok hoznak majd néked ajándékokat. 


31

  Fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek tulkaival egybe, a kik ezüst-rudakkal terpeszkednek; szórd szét a népeket, a kik a háborúban gyönyörködnek. 


32

  Eljőnek majd a főemberek Égyiptomból; Szerecsenország hamar kinyujtja kezeit Istenhez. 


33

  E földnek országai mind énekeljetek Istennek: zengjetek dicséretet az Úrnak! Szela. 


34

  A ki kezdettől fogva az egek egein ül; ímé, [onnét] szól nagy kemény szóval. 


35

  Tegyetek tisztességet Istennek, a kinek dicsősége az Izráelen és az ő hatalma a felhőkben van. 


36

  Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ád erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten! 


Psalms 69

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: