Hungarian Bible

Psalms 88

Psalms

Return to Index

Chapter 89

1

  Az Ezrahita Ethán tanítása. 


2

  Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal! 


3

  Mert azt mondom: Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben, [mondván:] 


4

  Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak: 


5

  Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet. Szela. 


6

  És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hűséges voltodat is a szentek gyülekezetében. 


7

  Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, [s ki] olyan, mint az Úr, az istenek fiai között? 


8

  Igen rettenetes Isten [ő] a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, a kik körülte vannak. 


9

  Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod körülvesz téged. 


10

  Te uralkodol a tengernek kevélységén; mikor az ő habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat. 


11

  Te rontád meg Égyiptomot mintegy átdöföttet; erős karoddal elszélesztetted ellenségeidet. 


12

  Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad. 


13

  Az északot és a délt te teremtetted, a Thábor és a Hermon a te nevednek örvendeznek. 


14

  A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos. 


15

  Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt. 


16

  Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram! 


17

  A te nevedben örvendeznek egész nap; és a te igazságodban felmagasztaltatnak. 


18

  Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a mi szarvunkat is. 


19

  Mert az Úr a mi paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk. 


20

  Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam a vitéznek, felmagasztaltam a népből választottat; 


21

  Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt, 


22

  A kivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. 


23

  Nem nyomhatja őt el az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt; 


24

  Mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit. 


25

  És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva. 


26

  És rávetem az ő kezét a tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre. 


27

  Ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kősziklája! 


28

  Én meg elsőszülöttemmé teszem őt [és] felebbvalóvá a föld királyainál. 


29

  Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos [marad] ő vele. 


30

  És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait. 


31

  Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint; 


32

  Ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat: 


33

  Akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő álnokságukat; 


34

  De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom. 


35

  Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el nem változtatom. 


36

  Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot? 


37

  Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap. 


38

  Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Szela. 


39

  De te [mégis] elvetetted és megútáltad [őt,] és megharagudtál a te felkentedre. 


40

  Felbontottad a te szolgáddal [kötött] szövetséget, földre tiportad az ő koronáját. 


41

  Lerontottad az ő kőfalait mind; romokká tetted erősségeit. 


42

  Zsákmányolták őt mind az úton járók; gyalázattá lőn az ő szomszédai előtt. 


43

  Felmagasztaltad az ő szorongatóinak jobbját, és megvidámítottad minden ellenségét. 


44

  Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted őt a harczban. 


45

  Eltörlötted az ő fényességét, és az ő királyi székét a földre vetetted. 


46

  Az ő ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela. 


47

  Meddig rejtegeted még magad, oh Uram, szüntelen, [és] ég a te haragod, mint a tűz? 


48

  Emlékezzél meg rólam: mily [rövid] az élet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait! 


49

  Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela. 


50

  Hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél Dávidnak a te hűséges voltodra! 


51

  Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! hogy sok népnek [gyalázatját] hordozom keblemben, 


52

  A melyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram, a melyekkel gyalázták a te felkentednek lépéseit. 


53

  Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen. 


Psalms 90

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: