Hungarian Bible

Psalms 104

Psalms

Return to Index

Chapter 105

1

  Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit! 


2

  Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét. 


3

  Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat. 


4

  Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orczáját szüntelen. 


5

  Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről. 


6

  Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai! 


7

  Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre [kihat] az ő ítélete. 


8

  Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, a melyet megszabott ezer nemzetségiglen; 


9

  A melyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről. 


10

  És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül, 


11

  Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül. 


12

  Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és [mintegy ]zsellérek abban, 


13

  És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez: 


14

  Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített miattok, [mondván:] 


15

  Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok! 


16

  Mikor éhséget idéze elő a földön; [és] a kenyérnek minden botját eltöré, 


17

  Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el; 


18

  A lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala, 


19

  Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt. 


20

  Elküldött a király és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt; 


21

  Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán; 


22

  Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá. 


23

  És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék. 


24

  És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál. 


25

  Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, [és ] álnokul cselekedjenek az ő szolgáival. 


26

  Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, a kit választott vala. 


27

  Elvégezék azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám földén. 


28

  Sötétséget bocsátott és elsötétítette [azt, ]és azok nem engedetlenkedtek az ő rendeleteinek. 


29

  Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat. 


30

  Földjük békáktól hemzsege, [még] a királyuk termeiben [is.] 


31

  Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon. 


32

  Adott nékik eső gyanánt jégesőt, [és] lángoló tüzet a földjökre. 


33

  És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit. 


34

  Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár. 


35

  És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté. 


36

  És megöle minden elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét. 


37

  És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges. 


38

  Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket. 


39

  Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze [őket,] és tüzet, hogy világítson éjjel. 


40

  Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket. 


41

  Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon. 


42

  Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, a [melyet tőn] Ábrahámnak, az ő szolgájának. 


43

  Kihozá azért az ő népét örömmel, [és] az ő választottait vígassággal. 


44

  És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét. 


45

  Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat! 


Psalms 106

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: