Hungarian Bible

Proverbs 7

Proverbs

Return to Index

Chapter 8

1

  Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát? 


2

  A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. 


3

  A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng. 


4

  Tinéktek kiáltok, férfiak; és az én szóm az emberek fiaihoz [van!] 


5

  Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet. 


6

  Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság. 


7

  Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság. 


8

  Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog. 


9

  Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt. 


10

  Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. 


11

  Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek. 


12

  Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. 


13

  Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm. 


14

  Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. 


15

  Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. 


16

  Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái. 


17

  Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. 


18

  Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. 


19

  Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. 


20

  Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén. 


21

  Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. 


22

  Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen. 


23

  Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. 


24

  Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. 


25

  Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. 


26

  Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. 


27

  Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget; 


28

  Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai; 


29

  Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait: 


30

  Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben. 


31

  Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségem[et] [lelve ]az emberek fiaiban. 


32

  És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják. 


33

  Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok! 


34

  Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. 


35

  Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot. 


36

  De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált! 


Proverbs 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: