Hungarian Bible

2nd Corinthians 2

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 3

1

  Elkezdjük-é ismét ajánlgatni magunkat? Vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek, ajánló levelekre hozzátok, avagy tőletek? 


2

  A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, a melyet ismer és olvas minden ember; 


3

  A kik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. 


4

  Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. 


5

  Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van: 


6

  A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái []legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. 


7

  Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izráel fiai nem is nézhettek Mózes orczájára arczának elmúló dicsősége miatt: 


8

  Hogyne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata? 


9

  Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata? 


10

  Sőt a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. 


11

  Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, a mi megmarad. 


12

  Azért ilyen reménységben nagy nyiltsággal szólunk; 


13

  És nem, miként Mózes, [a ki] leplet borított az orczájára, hogy ne lássák Izráel fiai az elmulandónak végét. 


14

  De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el; 


15

  Sőt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre. 


16

  Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. 


17

  Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság. 


18

  Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől. 


2nd Corinthians 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: