Hungarian Bible

1st Thessalonians 4

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 5

1

  Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 


2

  Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. 


3

  Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. 


4

  De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket. 


5

  Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! 


6

  Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. 


7

  Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. 


8

  Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. 


9

  Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, 


10

  A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. 


11

  Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is. 


12

  Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket; 


13

  És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. 


14

  Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. 


15

  Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. 


16

  Mindenkor örüljetek. 


17

  Szüntelen imádkozzatok. 


18

  Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. 


19

  A Lelket meg ne oltsátok. 


20

  A prófétálást meg ne vessétek, 


21

  Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok! 


22

  Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek! 


23

  Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 


24

  Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi [azt.] 


25

  Atyámfiai, imádkozzatok érettünk. 


26

  Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással. 


27

  Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt. 


28

  A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen. 


2nd Thessalonians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: