Hungarian Bible

2nd Timothy 3

2 Timothy

Return to Index

Chapter 4

1

  Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. 


2

  Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. 


3

  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; 


4

  És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak. 


5

  De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. 


6

  Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. 


7

  Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: 


8

  Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését. 


9

  Igyekezzél hozzám jőni hamar. 


10

  Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába. 


11

  Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra. 


12

  Tikhikust pedig Efézusba küldöttem. 


13

  A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat. 


14

  Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint. 


15

  Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek. 


16

  Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik. 


17

  De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából. 


18

  És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen. 


19

  Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét. 


20

  Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen. 


21

  Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak. 


22

  Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen. 


Titus 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: