Modern Greek Bible

Psalms 120

Psalms

Return to Index

Chapter 121

1

[] <> Uyonw touV ofqalmouV mou proV ta orh× poqen qelei elqei h bohqeia mou;

2

H bohqeia mou ercetai apo tou Kuriou, tou poihsantoV ton ouranon kai thn ghn.

3

Den qelei afhsei na klonisqh o pouV sou× oude qelei nustaxei o fulattwn se.

4

Idou, den qelei nustaxei oude qelei apokoimhqh, o fulattwn ton Israhl.

5

O KurioV einai o fulax sou× o KurioV einai h skeph sou ek dexiwn sou.

6

Thn hmeran o hlioV den qelei se blayei, oude h selhnh thn nukta.

7

O KurioV qelei se fulattei apo pantoV kakou× qelei fulattei thn yuchn sou.

8

O KurioV qelei fulattei thn exodon sou kai thn eisodon sou, apo tou nun kai ewV tou aiwnoV.

Psalms 122

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: